Wir protestieren gegen die Schließung des Lukács-Archivs!

Verfasser der Petition kontaktieren

Barátainknak / To our Friends / An unsere Freunde

2019-05-24 09:21:07

Scroll down for English version / Für Deutsch bitte nach unten scrollen 

Kedves Barátaink! 

A legutóbbi, 2018. júniusi közleményünk (https://bit.ly/2M4FfVe) óta, amely még táplált bizonyos illúziókat a Magyar Tudományos Akadémiával (MTA), illetve annak könyvtárával (KIK) folytatott tárgyalásokat illetően, a Lukács Archívum helyzete mit sem javult: zárva van, a kéziratok és könyvek nincsenek már ott, a lakás ígért felújítása meg sem kezdődött, és minden jel szerint meg sem fog (lásd később). Sőt a helyzet annyiban még romlott is, hogy azóta a fenntartó (a Lukács-hagyaték tulajdonosa), az MTA is a kormány támadásainak kereszttüzébe került: a korábban viszonylagos autonómiát élvező intézeteinek egész sorát fenyegeti a felszámolás. Ezzel teljesen bizonytalanná vált, mikor folytatódhatnak – folytathatók-e egyáltalán – érdemi tárgyalások a LAK ügyében.

Bár ma már senki sem gondolhatja, hogy a LAK megszüntetése segít kivédeni az Akadémia elleni politikai támadásokat, az MTA-tól egyhamar nem várható, hogy lépéseket tesz az Archívum ügyének elfogadható rendezése érdekében. Ugyan az MTA Könyvtár és Információs Központnak (a hagyaték kezelőjének) a főigazgatója ez év februárjában megbeszélésre hívta a LANA képviselőit, ahol ígéretet tett a LAK újranyitására, mi több, kilátásba helyezte az archívumnak mint tudományos műhelynek legalábbis valamilyen szintű felújítását és technikai modernizálását – a megbeszélésről emlékeztető (https://bit.ly/2JByLLz) is készült  –, de pár héttel ezelőtt hivatalos levélben értesítette az alapítványt, hogy az MTA elnöke nem járul hozzá a lakás felújításához. A LANA kuratóriumi elnöke ezt tudomásul véve kérte a főigazgatót, értesítse, „mikorra várható, hogy az újranyitás feltételei teljesülnek”, és röviden felidézte a februári megbeszélésen elhangzottakat. A KIK főigazgatója ezt illetéktelen beavatkozásként értelmezte olyasmibe, amit a Könyvtár magánügyének tekint, és azzal a rendreutasítással zárta válaszlevelét, hogy a LANA „nyugodtan várhatja a fejleményeket. Amint elakadunk a munkával, és Önökre lesz szükségünk, jelentkezni fogunk”.            

Mint érzékelhető, Lukács Archívum szénája rosszul áll: bár továbbra sem akarjuk megszakítani a kapcsolatot a Lukács-hagyaték tulajdonosával, konstatálnunk kell, hogy a tárgyalások megint megfeneklettek. A LANA természetesen ennek ellenére sem mond le eredeti céljáról, de nem várunk tovább: a kialakult körülmények között csak még fontosabb feladatunknak tekintjük eredeti Lukács-szövegek, Lukácsról szóló írások megjelentetésének támogatását, egy kutatói közösség megteremtését (kiadási, illetve kutatási terveinket ld. https://bit.ly/2Eu2IJf).  

Az archívumot, de most már egyáltalában a kutatás szabadságát – magát az MTA-t is – fenyegető politikai támadások miatt a hagyományos intézményi háttér nélkül kell megpróbálkoznunk a Lukácsot érintő kutatások ösztönzésével és támogatásával. Épp ezért azzal a kéréssel fordulunk a LANA barátaihoz, azokhoz a szervezetekhez és magánszemélyekhez, amelyek és akik a szolidaritás mellett korábban kifejezték szándékukat, hogy anyagilag is támogatnák a munkánkat, járuljanak hozzá az alapítvány működéséhez és terveink megvalósításához. A befolyt összegekről, azok felhasználásáról, az elért eredményekről a LANA – a Lukács Archívum bezárásának egyéves évfordulójára beindított – honlapján (www.lana.info.hu) folyamatosan tájékoztatni fogjuk azokat, akik a programjainkat követni szeretnék. (A honlap önkéntesek munkája, tartalma folyamatosan bővül, kérjük, figyeljék türelemmel.) 

Munkánkat PayPallel (https://bit.ly/2YHxuWE) vagy banki átutalással tudja támogatni. 

Lukács Archívum Nemzetközi Alapítvány

Számlavezető bank: CIB Bank

Számlaszám: 10700691-69870820-51100005

IBAN: HU90 1070 0691 6987 0820 5110 0005

SWIFT Code: CIBHHUHB 

Budapest, 2019. május 23. 

Válaszukat és támogatásukat előre is köszönjük. 

A LANA kuratóriuma nevében, 

Erdélyi Ágnes

elnök  

---

Dear Friends, 

Since the release of our last statement (https://bit.ly/2M6lcWg) – in which we expressed our hope in the success of negotiations with the representatives of the Hungarian Academy of Sciences (HAS) and its Library and Information Centre (LIC) – the situation of the Lukács Archives (LAK) has not changed: it remains closed, The Lukács manuscripts and personal library are not there, and the promised renovation of the philosopher’s flat has not even begun and probably will not even start (see below). Moreover, the situation has been worsened by the attack of the Hungarian government on the HAS, possessor of the Lukács heritage. Therefore it has become entirely uncertain whether meaningful negotiations about the future of the LAK will continue or not. 

Even though nowadays no one would seriously consider that the closure of the LAK would help to defend the HAS, it is not likely that the HAS will make any further step towards an acceptable resolution of disputes concerning the LAK. In February, the Director General of the LIC (as dispenser of the heritage), István Monok, invited representatives of the Lukács Archive International Foundation (LAIF) to a meeting – during which he promised the reopening of the LAK; moreover, proposed its renovation and technical modernisation as a scientific workshop. Despite this, a few weeks ago he informed the LAIF that the President of the HAS would not allow this renovation. The President of the LAIF acknowledged this and asked the Director General to inform her about the conditions in which the reopening would be possible on the basis of February’s negotiations. The Director General interpreted the inquiry as an undue intervention into what he considers the internal affairs of LIC and ended his reply with the following words: “You should calmly wait for developments. If we get stuck with the work – and if we need your help – we will inform you”. 

The case does seem disastrous for LAK: though we do not intend to break ties with the possessor of the Lukács heritage, we have to admit that negotiations led to a dead end. Naturally, LAIF does not give up its primary goals, but we cannot wait any longer: in this situation we are considering finding support for the publication of the Lukács texts and writings on his philosophy and organising a community of researchers as our most important tasks (please find our publication and research plans here: https://bit.ly/2YHiCaT). 

Because of the threatening attacks on the LAK and on academic freedom – and even on the HAS – we have to work on urging and supporting the research of Lukács without the traditional institutional background. Therefore we would like to kindly ask the friends of LAIF, those organisations and people – who besides expressing their solidarity, are intending to support our work financially – to contribute towards the expenses of LAIF and to the realisation of our plans. Anyone interested in our activities can follow the updates about the donations, their use and the undertakings accomplished by their help, on the LAIF website (www.lana.info.hu/en), to be launched on the first anniversary of the closure of LAK. Since the website is operated and its content constantly updated by our volunteers, please be patient with updates. 

Options for support are by PayPal (https://bit.ly/2YHxuWE) or bank transfer. 

Lukács Archívum Nemzetközi Alapítvány

IBAN: HU90 1070 0691 6987 0820 5110 0005

SWIFT Code: CIBHHUHB

Bank: CIB Bank 

Budapest, 23 May 2019 

Thank you very much in advance for your reply and support. In the name of the board of trustees of the LAIF, 

Ágnes Erdélyi

President  

---

Liebe Freunde, seit unserer letzten Mitteilung (vom 17. Juni 2018; https://bit.ly/2ErXspy), die hinsichtlich der Verhandlungen mit der Ungarischen Akademie der Wissenschaften (UAW) noch gewisse Illusionen hegte, hat sich die Situation des Lukács Archivs nicht verbessert: Es ist geschlossen, die Manuskripte und Lukács‘ Bücher sind nicht mehr im Archiv, die versprochene Renovierung der Wohnung hat noch nicht begonnen – selbst das Versprechen, sie soll renoviert werden, scheint nicht mehr zu gelten (s. unten). Die Lage hat sich eher noch verschlechtert, da selbst der Träger des Archivs und Eigentümer des Lukács Nachlasses, die UAW ins Visier der Angriffe der Regierung geraten ist: Einer ganzen Reihe ihrer zuvor relativ autonomen Institute droht die Liquidation. Deswegen ist vollkommen unsicher geworden, wann wieder – ob überhaupt – sinnvolle Verhandlungen über das Archiv geführt werden können. 

Auch wenn heute niemand mehr daran glaubt, dass die Schließung des Archivs die Angriffe auf die Akademie beenden könnte, kann von der UAW nicht erwartet werden, dass sie auch für uns akzeptable Schritte zur Klärung der Situation des Archivs einleiten wird. Allerdings hat der Generaldirektor der Bibliothek der UAW, der in Sachen Georg-Lukács-Archiv ersichtlich Vollmacht hat, im Februar d. J. Vertreter unserer Stiftung zu einer Besprechung eingeladen, wo er die Wiedereröffnung des Archivs, und zwar als wissenschaftlicher Werkstatt versprach, und sogar eine Art Renovierung und technische Modernisierung von Lukács‘ Wohnung in Aussicht stellte – doch vor einigen Wochen benachrichtigte er brieflich die Stiftung darüber, dass die Führung der UAW der mehrfach angekündigten Renovierung ihre Einwilligung entzog. Die Vorsitzende der Stiftung nahm diese Entscheidung zur Kenntnis, und bat den Generaldirektor, sie „zu informieren, wann es zu erwarten sei, dass die Bedingungen der Wiedereröffnung sich erfüllen“, und berief sich dabei auf die erwähnte Besprechung. Was seitens des Generaldirektors der Bibliothek der UAW als unbefugte Einmischung in etwas interpretiert wurde, was die Bibliothek als ihre private Angelegenheit betrachtet, und er schloss seinen Brief mit der Zurechtweisung, die Stiftung solle „in aller Ruhe die Begebenheiten abwarten. In dem Moment, wo wir mit der Arbeit ins Sticken geraten, und sie zur Hilfe benötigen, werden wir uns melden“. 

Spürbar sieht es für das Archiv trüb aus: Wir waren gezwungen (nicht das erste Mal) zu konstatieren, dass, auch wenn die Stiftung den Kontakt zur Akademie nicht abbrechen möchte/kann, die Verhandlungen trotz der Versprechen gescheitert sind. Selbstverständlich gibt die Stiftung ihr grundlegendes Ziel (die Wiedereröffnung des Georg-Lukács-Archivs in seiner ursprünglichen Form) nicht auf, doch wir wollen nicht weiter warten: unter diesen Umständen scheint es uns nur noch wichtiger zu sein, Lukacs-Texte und Schriften über Lukács zu veröffentlichen, Forschungsprojekte anzustoßen, eine Forschungsgemeinschaft zu etablieren. (Zu den geplanten Veröffentlichungen s. den Anhang: https://bit.ly/2Wtqmjq).

Angesichts der gegen das Georg-Lukács-Archiv, doch neuerdings unverblümt auch gegen die Freiheit der Forschung schlechthin gerichteten Angriffe – die nun auch die UAW selbst betreffen –, müssen wir ohne den traditionellen institutionellen Hintergrund den Versuch machen, Forschungen in Sachen Lukács zu inspirieren und fördern. Daher möchten wir uns mit der Bitte an die Freunde der Internationalen Stiftung Lukács-Archiv (ISLA) wenden, an die Organisationen und Privatpersonen, die neben ihrer Solidarität auch den Wunsch bekundet haben, unsere Arbeit finanziell zu unterstützen, zur Arbeit der Stiftung, zur Realisierung unserer Pläne beizutragen. Über Eingang und  Verwendung der Gelder, über Projekte und Ergebnisse können sich jene, die sich für unsere Programme interessieren, auf der Webseite der Stiftung (www.lana.info.hu/de) informieren. Unterstützung mit Bankkarte, via PayPal (https://bit.ly/2YHxuWE). 

Lukács Archívum Nemzetközi Alapítvány

IBAN: HU90 1070 0691 6987 0820 5110 0005

SWIFT Code: CIBHHUHB

Bank: CIB Bank 

Budapest, 23. Mai 2019. 

Ihre Antwort und Unterstützung im Voraus bedankend in Namen des Stiftungskuratoriums der ISLA, 

Ágnes Erdélyi

Vorsitzende


Mitteilung der Internationalen Stiftung Lukács-Archiv (ISLA)

2018-07-04 04:40:32

Das Georg-Lukács-Archiv ist de facto geschlossen.

Die Bibliothek der Ungarischen Akademie der Wissenschaften (UAW), die verantwortlich ist für das Georg-Lukács-Archiv, ließ am 24. Mai 2018 das Archiv für ungewisse Zeit – offiziell bis zum Abschluss der in Lukács‘ ehemaliger Wohnung geplanten Renovierungsarbeiten – schließen. Sie entfernte die letzte sachkundige Mitarbeiterin, den handschriftlichen Nachlass hatte sie schon vorher abtransportiert. Es gibt von der Bibliothek der UAW weder verwertbare Information über eine Wiedereröffnung, noch über den Beginn der geplanten Renovierung.

De jure existiert das Georg-Lukács-Archiv noch. Der Präsident der Akademie stritt an den am 6. Juni diesen Jahres mit dem Vorstand der ISLA geführten Verhandlungen entschlossen ab, dass die UAW das Archiv abschaffen wolle. Die ISLA betrachtet das nicht als Erfolg, sie vertraut aber darauf, dass die Führung der UAW abschätzen kann, welchen Schaden sie der Sache der Wissenschaft und ihrem eigenen Ansehen zufügt, wenn sie die Situation in kürzester Zeit nicht klärt.

Die Klärung der Situation darf nicht aufgeschoben werden. Auch dann nicht, wenn durch einen in den letzten Tagen publik gewordenen Gesetzesvorschlag, plötzlich das ganze Institutionengefüge der Akademie in Gefahr geraten ist: Die Regierung will die bisher relativ autonomen Forschungseinrichtungen verstaatlichen. Wie sich das Präsidium der UAW in dieser Situation für die Freiheit der Forschung einsetzen muss, muss sich auch die ISLA für die Bewahrung des Georg-Lukács-Archivs als Forschungseinrichtung einsetzen.

Die ISLA führt ihre Verhandlungen mit der UAW fort, doch ohne die Unterstützung seitens der Gemeinschaft hiesiger und ausländischer Wissenschaftler kann sie kaum auf Erfolg hoffen. Daher bitten wir alle, unsere Arbeit zu verfolgen und zu unterstützen.

Budapest, den 17. Juni 2018.

Ágnes Erdélyi
Vorsitzende der ISLA

 

 


Zsuzsa Hermann

Das Georg-Lukács-Archiv de facto geschlossen

2018-06-18 08:59:48

nemetlana1.png


Zsuzsa Hermann

Das Georg-Lukács-Archiv de facto geschlossen

2018-06-18 08:59:35

nemetlana1.png


Zsuzsa Hermann

Das Georg-Lukács-Archiv de facto geschlossen

2018-06-18 07:47:39

nemetlana.png


Zsuzsa Hermann

Der Artikel von Junge Welt

2018-01-16 11:06:58

Zsuzsa Hermann

Der Artikel von Junge Welt

2018-01-16 11:01:06

Zsuzsa Hermann

Sie werden die Manuskripte aus dem Lukács-Archiv übergeben

2018-01-15 07:32:09

Von heute, dem 15. Januar 2018 wird wohl das berühmte Lukács-Archiv in Budapest, zugleich letzte Wohnung des Philosophen, Georg Lukács, effektiv auseinandergenommen. Handschriften, Bücher, Dokumente kommen an die Ungarische Akademie der Wissenschaften.
Das Archiv wurde bereits 2016 trotz internationaler Proteste für das Publikum geschlossen. 
Auch ein Denkmal für Lukács im Szent-István-Park der ungarischen Hauptstadt wurde nach dem Beschluss des Budapester Stadtrates abtransportiert.


Zsuzsa HermannDiese Petition teilen

Verhelfen Sie dieser Petition zu mehr Unterschriften.

Wie kann man eine Petition voranbringen?

  • Teilen Sie die Petition auf Ihrer Facebook-Pinnwand und in Gruppen mit Bezug zum Thema Ihrer Petition.
  • Kontaktieren Sie Ihre Freunde.
    1. Schreiben Sie eine Nachricht, in der Sie erklären, warum Sie diese Petition unterschrieben haben. Es ist wahrscheinlicher, dass weitere Personen sie unterschreiben, wenn sie verstehen, wie wichtig das Thema ist.
    2. Kopieren Sie die Webadresse der Petition und fügen Sie sie in Ihre Nachricht ein.
    3. Versenden Sie die Nachricht per E-Mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram und LinkedIn.Bezahlte Werbung

Wir machen bei 3000 Menschen Werbung für diese Petition.

Erfahren Sie mehr …