(Гражданско Евро-Движение)._BULG

Господин Гюнтер Отингер

Европейски Комисар по Енергетика

В – 1049 – Брюксел

Белгия

 

Госпожа Кони Хедегаард

Европейски Комисар по въпросите за Климата

ул. „Архимед“ №73

1000 – Брюксел

Белгия

 

Копие: Господин Жо Лайнен

jo.leinen@europarl.europa.eu

 

Госпожо Европейски Комисар, Господин Европейски Комисар,

При представяне на изследването ((„ОТРАЖЕНИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ ПРИ ДОБИВА НА ШИСТОВ ГАЗ И ПЕТРОЛ“ (IP/A/ENVI/ST/2011-07) от Стефан Лещенбъомер, под ръководството на Лорензо Викарио)) отразяващ безспокойството на европейските граждани във връзка с климатичните промени, Вие заявихте, Госпожо Европейски Комисар, отговарящ за Климата, че „не сте благосклонна към мораториум върху шистовия газ, аргументирайки се, че „не може да се каже „не“ отведнъж на една технология“.

В края на този дебат, Комисията отказа да отхвърли изцяло добива на шистов газ в Европа; поставяйки Европейския Съюз в позицията между „енергийната безопасност“ и „околната среда“ и вас-самия, Господин Гюнтер Отингер, Европейски Комисар, натоварен с въпросите по енергетиката, вие се произнесохте „за приемане на общи норми в ЕС и да се представи предложение до 2012 година.

Или, според една днешна статия в „ The Wall Street Journal“, вие съобщавате, Господин Гюнтер Отингер, че Европейската Комисия се е произнесла против каквато и да е нова законова рамка, касаеща шистовия газ и петрол, на територията на Европейксия Съюз.

Що се отнася до евродепутата Жо Лайнен, той бе споделил пред „The Guardian“, че желае  Директива, която да включва всички горива, имащи негативно отражение върху околната среда, такива като шистовия газ и петрол, получени от битуминозни пясъци, да са строго регламентирани в ЕС. Жо Лайнен подтвърди, че подобен род законодателно решение, ще бъде, без съмнение, подкрепено, в голяма степен от евродепутатите, които са все по-обезспокоени   от ролята, заемаща шистовия газ в световния букет енергийни източници.

Съветът, между впрочем, пойска програма за действие, отнасяща се до подпочвените води и поправка на директивата   80/68/CEE на Съвета от 17 декември 1979, касаеща опазването на подземните води срещу замърсяване, причинено от опасни субстанции, в рамките на една глобална политика за опазване на сладките води.

В природата са необходими милиони години и температури между 100°C и 150°C, за да се образуват хидрогорива в скалите-майка. Или, тези природни ресурси – и най-вече изкопаеми горива – не са в безкрайни количества и точно в това е предизвикателството на това десетилетие, пред което сме изправени днес.

Още повече, съществува вече единомислие върху вероятността от глобални климатични проблеми. Днес, изправени срещу основното предизвикателство на 21 век, каквото е предвиденото изчерпване на природните ресурси, народите желаят да поставят основите на  устойчивото развитие, тъй като настоящият модел не е далговечен. Действително, „един енергиен преход е не само възможен, но е и икономически жизнеспособен. Той е не само възможен, но е и „ЕДИНСТВЕНИЯТ ИЗХОД“, защото сме изправени пред най-неотложната спешност на нашето време“.

Не е излишно да напомним тук рисковете, на които сме изложени при хидрофракинга  и използването на 700 химикали, повечето от които провокират рак, и ендокринологът Адам Лоу, от медицинския институт  Weill Cornell в Ню Йорк, който счита, че е необходимо налагането на мораториум на хидрофракинга за времето, през което отраженията върху здравето ще бъдат категорично определени. Тук ще добавим и доказаното замърсяване на подпочвените води, а така също и рисковете от заметресения.

НИЕ, ЕВРОПЕЙСКИТЕ ГРАЖДАНИ, ИСКАМЕ ДРУГ ПЪТ КЪМ ЕНЕРГИЕН ПРЕХОД -  тъй като ПЕТРОЛНИЯТ ПИК Е ДОСТИГНАТ – целящ значително намаляване на изкопаемите горива и атомната енергия, изпреварвайки по тоя нячин края на „лесните изкопаеми горива“, както и забрана на проучванията и добива на шистов газ в Европа. За да преминем на система, изградена върху отговорния гражданин, измествайки с хоризонтална и взаймодействаща мрежа, мрежата от горе-надолу от традиционната парадигма*.

«Идеалният сценарий“ -  ще си помислите тогава! Всяко действие е възможно, всяко действие е реалистично и осъществимо, преди да дойде денят, когато не ще можем да се нахраним, да осветяваме и да сгреем домовете си, защото ще  сме направили грешния избор. Граждански движения, които манифестират и възнегодуват – ПОКАЗВАТ ТАЗИ ОСНОВНА ВОЛЯ. Поради това, ИМЕННО, е нужно да помислим върху всички начини на управление. Всички, ние, имаме необходимите инструменти на място, за да осъществим това. В Европа, се нарича: КОНВЕНЦИЯТА НА  AARHUS, ТЪЙ КАТО НИЕ СМЕ НАРОДЪТ.

Ние искаме промяна, и не само в решенията на енергийния „миш-маш“: ние искаме една Европа, която се обръща към човешките нужди, а не само в задоволството и печалбата на неколцина, една Европа, която ще престане да отрича демокрацията.

Дами и Господа, приемете призива на ГРАЖДАНИТЕ НА ЕВРОПА (Гражданско Евро-Движение).

 

 

(*) В икономическата доктрина, изборът на проблеми за третиране и техниките, за тяхното изучаване.