Ich bin ein(e) Anhänger(in) des Grundeinkommens!

Kommentare

#2

Het basisinkomen moet nu op de politieke agenda. Via deze petitie kunnen we onderzoek en berekeningen afdwingen en de invoering ervan mogelijk maken.

(Hechtel-Eksel , 2017-03-22)

#3

Het basisinkomen is een recht dat mensen helpt om minder zorgen te hebben en meer zin doet krijgen in ondernemen. Zo kunnen we ieders talenten doen bloeien. Dat zal ook de maatschappij vooruit helpen! We leven maar 1 keer en maken er maar beter... het beste van!

(Mol, 2017-03-23)

#4

ik zie het basisinkomen als de perfecte stimulans voor creativiteit, ondernemerschap en vrijheid.

(Hasselt, 2017-03-23)

#6

er is geen beter alternatief om onze welvaart te behouden

(Sint Truiden, 2017-03-24)

#8

Het basisinkomen zou zeker mensen helpen om minder zorgen te hebben! Zeker mensen met een handicap, chronische ziekte, zieken, ouderen, mensen met klein pensioentje, of gewoon alleenstaanden, armere mensen... etc... Maar NIET lager dan een bedrag van 1100€

(3000, 2017-03-27)

#9

Een minder vluchtig te leven. Een terug keer naar het leven zoals vroeger waarbij het huishouden en koken overdag kan gebeuren, zodat er 's avond meer tijd kan doorgebracht worden met de kinderen en zelf ontplooing

(Deurne, 2017-03-27)

#10

Ik geloof in basisinkomen omwille van het wetenschappelijk onderzoek dat al gebeurd is.

(Sinaai, 2017-03-27)

#13

het basisinkomen geeft meer vrijheid aan de mens om de dingen te doen die hij/zij echt graag wil doen, zonder bemoeienis van de overheid

(Horebeke, 2017-03-27)

#16

Robotica gaat een gigantische impact hebben op ons werk, meer of minder jobs, veranderen gaan ze. Belangrijk hierin gaat zijn dat iedereen in de maatschappij mee kan gaan en dat de welvaart gecreëerd door robots de ganse maatschappij ten goede zal komen. Het basisinkomen kan hiervoor een oplossing zijn.

(Hoeilaart, 2017-03-27)

#17

Omdat het de enige weg is die een toekomst perspectief heeft aan de mensheid.

(Roeselare, 2017-03-27)

#20

Er nood is aan een anders denken over de verdeling van inkomens

(Diksmuide, 2017-03-27)

#22

Iedereen recht heeft op de vrijheid om zijn leven uit te bouwen op de manier die hem/haar gelukkig maakt. Kiezen voor een job omdat je die echt graag wil doen geeft ook gelukkigere en productievere werknemers. Iedereen wint!

(Lier, 2017-03-27)

#23

Het basis inkomen voor iedereen (vanaf18j) maakt ons sociaal systeem veel eenvoudiger, eerlijker en transparanter. Geen studiebeurzen meer, geen sociale leningen, geen sociale huisvesting, geen 1001 systemen om aan armoedebestrijding te doen.

(Onze Lieve Vrouw Waver, 2017-03-27)

#25

It's the only way to successfully implement robotisation

(Brussels , 2017-03-27)

#26

Dit moet dringend op de politieke agenda komen. Mijn toekomstig stemgedrag zal van dit thema afhangen.

(Antwerpen, 2017-03-27)

#29

Het basisinkomen de toekomst is.

(Kortrijk, 2017-03-27)

#32

ik vind dit een super idee voor de opvoeding van kinderen. Als koppels gaan rekenen zullen ze zien dat 1 van de partners thuis kan blijven (of part-time werken) en instaan voor de opvoeding van de kinderen. Kinderen kunnen terug opgevoed worden met vaste gezinswaarden en niet met de waarden van 101 verschillende opvoeders die dit nu met de beste bedoelingen doen maar alleen verwarrend zijn voor kinderen. Kinderen moeten zich elke keer weer aan andere regels en normen aanpassen: thuis, in school, voor- en nabewaking, bij oma, bij oom, in de speelpleinenwerking, bij vrienden.... Het zal in veel gezinnen ook voor veel stress vermindering zorgen.

(Mortsel, 2017-03-27)

#36

Het basisinkomen biedt vrijheid en sociale bescherming en zal een noodzaak zijn in de digitale toekomst

(Menen, 2017-03-27)

#37

Omdat we leven in een verandering van een tijdperk. De macht, de samenleving en de economie verandert. Robotisering, de deeleconomie, de mondige burger.... Het basisinkomen als systeem past bij deze maatschappij.
Het geeft mensen meer vrijheid en vereenvoudigt het systeem aanzienlijk.

(Oudenaarde, 2017-03-27)

#46

Meer levens kwaliteit en daardoor levens creativiteit dankzij een doordacht UBI .. het moet mogelijk zijn.
Is er een magische formule? Neen
Als er nu voldoende stemmen komen hoop ik alvast dat de wil om er open en gericht over na te denken komt.

(Hasselt, 2017-03-27)

#48

Omdat ik kunstenaar ben en dat meer wil doen.

(Deurne, 2017-03-27)

#49

Ik teken omdat ik er al bijna 20 jaar van overtuigd ben dat dit de enige goede oplossing voor de toekomst. Eens komt het er zeker!

(Bornem, 2017-03-27)

#51

Ik teken dit omdat het een hele resem sociale problemen zal vereenvoudigen en vooral vele lussen in ons huidig sociaal en economisch bestel overbodig zal maken.

(Kampenhout, 2017-03-27)

#56

ik teken zolang het bedrag nagestreefde uitgekeerde bedrag boven de armoedegrens is en steun voor zieken of hulpbehoevenden niet aangetast wordt.

(Gent, 2017-03-27)

#59

Voorstander!

(Deerlijk, 2017-03-27)

#62

Willen we naar een duurzame en sociale samenleving? Dan is basis-inkomen de shit!

(Gent, 2017-03-27)

#66

Wegens twee kanker te hebben overwonnen ben ik definitief werkonbekwaam maar ik heb nergens recht op (geen enkele uitkering) dus een basisinkomen zou mij veel kopzorgen besparen en veel oplossen .

(Brasschaat , 2017-03-27)

#67

ik zou graag alleen gaan wonen en met huur van 500+ zal dat niet lukken met de uitkering dat ik nu krijg .... net zoals velen ..

(holsbeek, 2017-03-27)

#73

ik teken omdat ik het belangrijk vind om deze thema onder de aandacht te brengen, Te weinig mensen kennen of begrijpen waar dit idee vandaan komt. Te vaak gaat het over het basis geld, te weinig over basis recht zoals vrijheid en geluk. En hoe een wereld in te vullen met kans op slagen voor iedereen.

(Kermt, 2017-03-27)

#87

Ik ben ervan overtuigd dat dit niet alleen de creativiteit van vele mensen zal stimuleren maar ook door het krijgen van meer ademruimte meer mensen vrijer zullen zijn om een uit een job te stappen die hen ongelukkig en ziek maakt

(Winksele, 2017-03-27)

#88

Ik ben overtuigd dat het basisinkomen meer vrijheid kunnen bekomen, een betere work-life balance, ondernemerschap stimuleren. Hiernaast geeft het mensen meer keuze vrijheid om na te streven wat hun gelukkig zou maken (ondernemen, sociaal werk, ...), adem geven en tevens middelen herverdelen door jobs die verloren gaan door A.I. . Ook de werkloosheidsval valt gelukkig weg en waarschijnlijk de beste manier om onze welvaart te behouden!

(Geel, 2017-03-27)

#93

Ik teken dit omdat ik geloof in de bevrijding van de mens. Wanneer dit ooit wereldwijd kan worden ingevoerd zou niemand nog macht kunnen uitoefenen over iemand anders; we zouden alle redenen tot oorlog voeren wegnemen en al het geld dat nu in bewapening wordt gestoken kunnen uitgeven aan een nog positieverte ontwikkeling van de mensheid. Deze ontwikkeling is de meest natuurlijke ontwikkeling die wij kunnen volgen.

(Lichtaart, 2017-03-27)

#95

Ik teken omdat het eindelijk zo'n beetje tijd wordt dat mensen niet langer als slaven behandeld worden.

(Antwerpen, 2017-03-27)

#96

Omdat het een leefbaar systeem zal zijn voor onze kinderen.

(Tielt, 2017-03-27)

#97

Erin geloof....het zou mij goed geholpen hebben.

(Zwankendamme, 2017-03-27)

#101

Ik ben voorstaander van een basisinkomen

(Brussel, 2017-03-27)

#102

Ik geloof in het basisloon

(Genk, 2017-03-27)

#106

Eindelijk tot zover de solidariteit ! Alle Belgen gelijk voor de wet en afschaffing van artikel 23 van de grondwet n.l. Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden.

Daartoe waarborgen de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel, rekening houdend met de overeenkomstige plichten, de economische, sociale en culturele rechten, waarvan ze de voorwaarden voor de uitoefening bepalen.

Die rechten omvatten inzonderheid :

1° het recht op arbeid en op de vrije keuze van beroepsarbeid in het raam van een algemeen werkgelegenheidsbeleid dat onder meer gericht is op het waarborgen van een zo hoog en stabiel mogelijk werkgelegenheidspeil, het recht op billijke arbeidsvoorwaarden en een billijke beloning, alsmede het recht op informatie, overleg en collectief onderhandelen;

2° het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskundige en juridische bijstand;

3° het recht op een behoorlijke huisvesting;

4° het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu;

5° het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing;

6° het recht op gezinsbijslagen.

(Hoboken, 2017-03-27)

#109

Basisinkomen is het enige antwoord op een voorstschrijdende robottisering en zou een eerste buffer kunnen zijn om het almaar groeiende probleem van financiele én creatieve armoede, op zijn minst af te remmen. (Mits men er een aanvullend en niet geprivatiseerde zieken en ouderenzorg op na houdt.)

(Gent, 2017-03-27)

#114

Omdat dit, een vooruitgang betekend voor ons land, dat er eindelijk een neutraal systeem komt.

(Hechtel, 2017-03-27)

#118

Alles is beter dan het huidige systeem. Ik volg het op!

(Berchem , 2017-03-27)

#122

ik meer tijd zou willen spenderen aan zaken die ik graag doe.

(wilrijk, 2017-03-27)

#123

omdat een onvoorwaardelijk basisinkomen een basisrecht moet zijn

(2550, 2017-03-27)

#128

Het basisinkomen moet wel hoog genoeg zijn om van te leven. Het mag niet dienen om mensen in de armoede te duwen!!! Anders is het een maat achteruit!!

(Kessel-Lo, 2017-03-27)

#143

Het zou bijdragen tot een hechtere maatschappij

(Nijlen, 2017-03-27)

#148

Ik dat dat een basisrecht vind

(Deinze, 2017-03-27)

#149

De zon ook voor niets schijnt. Opvangen die energie, en verdelen=basisinkomen.

(Vinderhoute, 2017-03-27)

#161

Er zijn een aantal basisdingen die je niet hoeft te verdienen, waar ieder mens recht op heeft. Alleen als je nog meer wil, moet je daar voor werken.

(Sint-Niklaas, 2017-03-27)

#163

Het basisinkomen samen met technologie en ecologisch leven kan ons een mooie toekomst opleveren.
Zie www.leer5.blogspot.com

(Kerkom, 2017-03-27)

#165

ik volledigachter het principe vn basisinkomst

(oostende, 2017-03-27)

#166

Hoog tijd!

(Vilvoorde, 2017-03-27)

#167

Het de weg van de toekomst is !

(Lissewege, 2017-03-27)

#168

Ik teken omdat een Onvoorwaardelijk Basisinkomen een vrijheidsinkomen betekent dat tal van 'ondergeschiktheden' en belemmeringen die voortspruiten uit ons huidig SZ-systeem teniet doen!

(Neeroeteren, 2017-03-27)

#173

Ik er al jaren van overtuigd ben dat een basisinkomen de enige uitweg is voor de impasse die er leeft onder de bevolking.

(Mol, 2017-03-27)

#177

Ik teken omdat er veel te veel nutteloze jobs zijn die mensen de burn outs in jagen. Een vrijheidsinkomen zal mensen toestaan om te doen wat ze echt graag doen, zonder daarbij te moeten kijken of het financieel wel haalbaar is.

(Theux, 2017-03-27)

#182

dit systeem brengt onvoorwaardelijk meer welvaart voor iedereen.

(Gent, 2017-03-27)

#189

Dit is de enige eerlijke oplossing voor iedereen. De economie is schijneconomie en zal gewoonweg instorten als er niet snel een oplossing komt.

(Brugge , 2017-03-27)

#190

ons huidig systeem is verouderd .

(brugge , 2017-03-27)

#193

Een basisinkomen voor iedereen opent veel mogelijkheden naar werkbaar werk, leven van je hobby ... enz., de mogelijkheden zijn legio !

(Roeselare, 2017-03-27)

#196

De kosten voor alleenstaande veel te groot zijn. Brutto & netto loon naast elkaar leggen en het is om te huilen .

(Schendelbeke, 2017-03-27)

#200

Ik vindt dat we dat verdienen als burger!!!

(Antwerpen, 2017-03-27)